ERSÄTTNING

KNOWHOUSE tar bara sådana uppdrag vi också kan tänka oss att göra gratis. Det gör att motivation och drivkraft blir den rätta. Och att insatsen dimensioneras för det önskade utfallet, och inte efter tid.

KNOWHOUSE ersättningsmodell är dynamisk och baseras på uppdragsgivarens förutsättningar och betalningsvilja, och KNOWHOUSE förutsättningar och det värde vi kan bidra med.

Att anlita KNOWHOUSE är varken billigt eller dyrt. Ibland kostar insatserna lite och ibland mer. KNOWHOUSE strävar efter att insatserna alltid skall vara kostnadseffektiva i relation till värdet.

En viss andel av KNOWHOUSE uppdrag utförs pro bono.