HUR

KNOWHOUSE arbetsformer och metoder varierar utifrån uppdrag, människor och sammanhang. Ett uppdrag inleds med att ringa in vad som behöver klargöras, vilka som ska involveras, komma överens om process och ersättning, och sedan sätta igång. 

KNOWHOUSE praktik är kreativ och metodoberoende. Den hämtar kunskap, erfarenhet och perspektiv från många fält och discipliner. Och från verksamheten. Arbetet handlar till största del om att med omdöme lyssna, fråga, associera, zooma ut, undersöka, tänka, utmana, reflektera, samtala, föreslå, pröva, experimentera, guida, coacha, designa, träna.

KNOWHOUSE har en holistisk syn på människan och livet och ser organisationer som levande organismer. Filosofin stewardship, dvs människors inneboende vilja att tjäna något större än egenintresset, är också en utgångspunkt. Det innebär att högre syften, visioner, relationer, mellanrum och det som är ”ovetbart” medvetet ges plats i arbetsprocesser. Även den fysiska och praktiska kunskapen, lagrad i våra kroppar, respekteras och tas med.

KNOWHOUSE verkar helst stödjande i bakgrunden. Resultaten ska uppstå och stanna hos individen, teamet och verksamheten.