OM

KNOWHOUSE bildades 1993 för att tjäna och bidra till rörelsen mot ett mer progressivt och mänskligt näringsliv och samhälle. I en eller annan form har fokus sedan dess varit på att förnya praktiken inom ledarskap, ledningsarbete, organisering och organisationskultur. Ytterst för att bidra till ett bättre och mer hållbart liv för människor.

Allt arbete KNOWHOUSE gör ska bidra till hållbar utveckling, såväl inre som yttre. Med inre hållbarhet menas kontinuerlig utveckling av oss som individer, team och verksamheter så att vi är resilienta och klarar att möta de många utmaningar vi ställs inför. Med yttre hållbarhet menas utveckling av människans livsmönster så att vi lever inom de ramar vår planet medger. Inre och yttre hållbarhet kan ses som yin och yang, båda finns i varandra och de behöver samspela i allt hållbarhetsarbete.

Tyngdpunkten för KNOWHOUSE arbete ligger på inre hållbarhet, med tydlig avsikt att bidra positivt till förutsättningarna för yttre hållbarhet.


LÄS MER:

OM Knowhouse AB

OM Jan de Man Lapidoth