VÄRDE

Värdet av klargörande arbete är i sig inte alltid så klart. Vilket kan bero på att processen inte är linjär eller förutsägbar. När klarhet väl uppstår är värdet alltid påtagligt. Det kan t ex handla om att:

  • Ta ställning till ett syfte, initiativ, eller projekt.
  • Nå fördjupad förståelse av en uppgift eller ett uppdrag.
  • Synliggöra och hantera mönster, hinder eller låsningar. 
  • Ta fram rätt strategier och mål.
  • Göra bättre bedömningar och mera hållbara överenskommelser.
  • Frigöra kraft och energi hos människor.
  • Identifiera nya möjligheter.
  • Agera klokare i relationer och samarbeten.
  • Hitta framkomliga vägar vid målkonflikter eller paradoxer.

Och sen se till att göra det som behöver göras.